KEŞMİRLİLER KİMLER?

Keşmirli insanlar, etnik kökenleri, kültürleri ve dilleri benzersizdir. Keşmir dili tüm yerel dilsel sınıflardan farklıdır ve birçok ünlü bilim insanı bu dili Hint-Avrupa dili olarak sınıflandırmamaktadır. Etnik olarak Keşmir halkı orijinal, erken dönem Sami/Yahudi kabileleri, Yunan, Orta Asyalı, Pers, Afgan ve Türkler gibi farklı hakların harika bir birleşiminden oluşur. Tüm bu halklar, bu harika yerde yaşamak için yüzyıllar boyunca görkemli dağ geçitlerini aşmıştır. 1000 yıldan uzun süredir Keşmir Vadisinde yaşayanlar, Hindutva propagandacılarının Hindu olarak yansıtmaya çalışmasının aksine Budist’tir. Ancak Keşmirde bulunan Brahman sınıfı, benzersiz bir Şaivite dini geleneği geliştirmiştir. Bunun sonucu olarak da “Keşmir” daha sonra Hint İmparatorları tarafından Pandist olarak tanımlanan Müslüman, Budist ve Brahmanlar olmak üzere üç farklı dini topluluğa ev sahipliği yapmaktadır. Toplu olarak bakıldığında yerel Keşmirlilerin ’inden fazlası İslam dinine inanır. Ancak Keşmiş halkı içsel olarak çoğulcu, kozmopolit ve hoşgörülüdür. Yine de Keşmirliler kendi geçmişleri, anları ve gelecekleri olan kendi amaçları, aidiyetleri ve kaderleri olan bir halktır. Kendi önemli içsel çeşitlilikleri sayesinde Hintlilerin yaygın benlik ve toplum algısıyla bağlı olmamışlardır. Keşmir Hindistan’ın bir parçası değildir ve asla olmamıştır.

KEŞMİR’İN DEMOGRAFİSİ

Genel olarak “Keşmir” olarak ifade edilen yer yaygın bir anlama sahip olsa da genellikle yanıltıcıdır ve 1947 yılında Jammu ve Keşmir Prensiliği olarak bilinen 5 ayrı bölgeyi kapar. Bu sorunu anlamanın problemlerinden birisi Keşmir/Keşmirlinin tartışmalı bölgedeki en büyük etnik grup olan belirli insanları veya etnik kökenden bağımsız olarak tartışmalı bölgelerdeki tüm vatandaşları temsil edecek şekilde kullanılmasıdır.

Toplu olarak 5 bölge üç alandan oluşacak şekilde Hindistan Keşmir Yönetimi olarak bölünmüştür: 1) 8 milyon nüfuslu Keşmir Vadisi (15,948 km2) – Keşmir kültür ve dilinin kalbi olmasının yanı sıra Hindistan hegemonyasına karşı istanın odak noktası; 2) Keşmirli Müslümanlar, Bakerwal Müslümanları, Gujjar Müslümanları, Keşmirli Panditler, Dogra Hindu ve Sihler, Pencap Sihlri, Hindu ve Müslümanların yanı sıra kayıtlı olmayan Hintli azınlıklardan oluşan 5.350.811 nüfuslu karışık etnik yapıya sahip sJammu (26,293 km2) ve 3) Budist, Keşmirli Müslümanlar, Bakerval ve Gujjar Müslümanları ve Hindistan Hindularını içeren 274.289 nüfuslu Ladakh (59,146 km2). Diğer yandan Pakistan Keşmir Bölgesi neredeyse tamamen Müslümanlardan oluşur ve iki alanı içerir: 1) 4,6 milyon nüfuslu Azad Keşmir (13,297 km²) ve 2) 1,8 milyon nüfuslu Gilgit-Baltistan (72,971 km2). Birlikte bu iki alan yaklaşık 20 milyon nüfusa sahiptir ve nüfusun ’sı Müslümandır.

The interface and functionality on the legal virtual platform must meet the https://blood-moon-casino.co.uk/login/ requirements: