Kashmir Civitas Keşmirlilerin sosyo-politik, eğitimsel, ekonomik ve ahlaki yükselişini taahhüt eden uluslararası bir sivil toplum ve stratejik savunuculuk örgütüdür. Organizasyonumuz, ilerde Keşmir olarak anılacak olan Jammu ve Keşmir bölgesindeki insanlar için kendi kaderini tayin hakkı için kampanya yürütüyor. Bu temel kararname sadece devredilemez haklarına dayanmakla kalmaz, aynı zamanda Keşmir hakkında toplam 18 Birleşmiş Milletler (BM) Kararını da içerir. Daha spesifik olarak, 20 Ocak 1948’de kabul edilen Güvenlik Konseyi Kararları 39 ve 21 Nisan 1948’de kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararı 47. Kararların her ikisi de BM himayesi altında özgür ve adil bir plebisit yoluyla Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkını kesin olarak tanımaktadır

Örgütümüz Keşmir ihtilafının Pakistan ve Hindistan arasında ikili bir konu olmadığına inanıyor. Aksine, bu uluslararası bir konudur. Yine de en önemli paydaşlar, ülkelerinin Hint işgal güçleri tarafından sömürgeleştirilmesine direnme hakkına sahip olan Keşmir halkı – tartışmalı bölgenin “devlet özneleri” dir. Bu nedenle organizasyonumuz, ırk, din, cinsiyet veya inançtan bağımsız olarak, demokratik özgürlük, eşitlik ve bütün insanların içkin saygınlığı ilkelerini savunmaktadır. Ateşkes hattının her iki tarafında ve diasporanın arasında Keşmir toplumunun ahlaki, eğitimsel, ekonomik, kültürel ve politik olarak yükselmesi için lobicilik yapmayı ve çalışmayı amaçlamaktayız.

Son olarak, organizasyonumuz tartışmalı bölgenin kültürel, coğrafi, dini ve siyasi tarihinin Keşmir’in Hindistan’ın ayrılmaz bir parçası olmadığını açıkça ortaya koyduğuna inanmaktadır. Aslında, öyle rasyonelleştiren yanlış tarihin yayılmasından bağımsız olarak, hiçbir zaman olmamıştır da. Maalesef bu, tartışmalı bölgede çoğunluk sağlayan fakat tek etnik / dini / kültürel kimlik olmayan Keşmir Müslüman kimliğinin ve ajansının gasp edilmesine de bağlıdır. Bu nedenle kuruluşumuz, azınlıkların haklarını korurken, yerel aksiyolojiyi ve çoğunluk topluluğunun değerlerini ve normlarını tanıyan kapsayıcı, çoğulcu bir politikanın geliştirilmesini teşvik etmeye inanmaktadır.

.

https://rolletto-casino.co.uk/